Chính sách bảo hành – bảo trì

1. Cấp phiếu bảo hành cho tất cả các sản phẩm nẹp trang trí do Nẹp Giá Rẻ cung cấp. Khách hàng được bảo hành miễn phí tất cả sai sót, hỏng hóc ở các chi tiết thiết bị phát sinh do vật liệu chế tạo và do quy trình sản xuất. Thời gian bảo hành tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm dựa trên tiêu chí bảo hành của thương hiệu sản phẩm đó.

2, Không bảo hành thiết bị trong trường hợp

– Hao mòn kết hợp với sử dụng bình thường.
– Bất kỳ sửa đổi, lạm dụng, tai nạn, hỏa hoạn, tháo gỡ, dùng sai mục đích, hoặc sửa chữa trái phép.
– Bị rách, mất nhãn hiệu nhà sản xuất hoặc tem dán bảo hành trên sản phẩm.
– vận hành không đúng cách, sử dụng không đúng với hướng dẫn sử dụng đưa ra..

3, Bảo trì định kỳ 3 tháng một lần toàn bộ thiết bị