Nẹp luồn dây điện MKP 10 - Nẹp dây điện
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm tiêu biểu
Nẹp luồn dây điện MKP 10

Nẹp luồn dây điện MKP 10

Nẹp luồn dây điện có chức năng trang trí, che dây điện đi dưới sàn đảm bảo độ thẩm mỹ và bền trong quá trình sử dụng.

Liên hệ
Số lượng: